Privacy verklaring

Datum laatste wijziging: 30 november 2018

De zorg voor uw persoonsgegevens

NWGR vindt dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de persoonsgegevens van haar leden. Hoe we dat doen en welke rechten u heeft, wordt uiteengezet in deze verklaring.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald persoon. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor duidelijk omschreven doelen. De belangrijkste gebruiksdoelen zijn: de ledenadministratie, de inning van uw contributie en de verzending van de nieuwsbrief. Daarnaast kunnen we uw gegevens (geanonimiseerd) gebruiken om verenigingsbeleid te maken en ledenactiviteiten te faciliteren. Bijvoorbeeld bij de organisatie van de trainingen en evenementen zoals de jaarlijkse NW-dag. We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen. We delen uw persoonsgegevens alleen met de organisatie die in onze opdracht uw contributie int, de organisatie die de nieuwsbrief verzendt en met de Koninklijke Wandelbond Nederland; de wandelorganisatie waarvan NWGR en u lid zijn. Zij zijn gehouden uw persoonsgegevens vertrouwelijk binnen de regels van de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te verwerken en te beveiligen. Hoewel dit zelden voorkomt delen we uw gegevens soms met derden als we dit wettelijk verplicht zijn of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven of als we daar een gegronde reden voor hebben, zoals het bestrijden van fraude.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die we hebben zijn afkomstig van uw aanmeldingsformulier als lid van NWGR. Wij verzamelen deze persoonsgegevens met uw toestemming. Dit aanmeldingsformulier is tevens de wettelijke toestemmingsvereiste voor het gebruik van uw gegevens. Het gaat hierbij om algemene gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres en geboortedatum. Uw bankrekeningnummer hebben we nodig om contributie van u te kunnen ontvangen of soms betalingen aan u te doen. Gegevens die we verder nodig hebben zijn de gewenste betaaltermijn en betaalwijze. Om de mate van geoefendheid te bepalen wordt bij aanmelding ook gevraagd naar uw Nordic-ervaring. Bij aanmelding geeft u ook aan of u de NWGR-nieuwsbrief wilt ontvangen. Een belangrijk deel van de informatievoorziening naar de leden verloopt via deze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief publiceren wij een verjaardagskalender waarin we uw verjaardag opnemen.

U kunt uw persoonsgegevens controleren en aanpassen

Als het om uw persoonsgegevens gaat, heeft u een aantal rechten. Zo kunt u altijd uw gegevens op aanvraag bij de secretaris inzien. U kunt verzoeken bepaalde persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

De zorg voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en het hiervoor verantwoordelijke bestuurslid houdt periodiek toezicht op de veiligheid en gebruik van uw gegevens. De (administratieve) systemen met daarin uw gegevens zijn technisch en organisatorisch beveiligd tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Dus voor zover nodig voor hun werkzaamheden. Dat zijn bestuur, hoofdtrainer en die vrijwilligers, die door het bestuur daartoe gemachtigd zijn. Het bestuur blijft verantwoordelijk ook na delegatie voor het vertrouwelijk beheer van uw gegevens. NWGR onderneemt direct actie mocht er toch iets misgaan. Als dit nodig is, melden we dit aan de toezichthouder en aan u. Het bestuur doet jaarlijks verslag in de Algemene Ledenvergadering van haar controle op naleving van de wet en de spelregels zoals vervat in deze verklaring.

Hoelang worden uw persoonsgegevens en berichten bewaard?

Uw persoonsgegevens bewaren we tot maximaal twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Op grond van de wet moeten wij de financiële gegevens 7 jaar bewaren. Wanneer u ons een privébericht stuurt via e-mail of social media worden de berichten door ons bewaard voor zolang als nodig is voor de afhandeling.

Het gebruik van foto’s e.a. beeldmateriaal door NWGR(-leden)

Tijdens bijeenkomsten, trainingen en andere evenementen worden regelmatig foto’s en soms video’s gemaakt. Dit beeldmateriaal mag in beginsel voor de website en de nieuwsbrief gebruikt worden alsmede voor publicatie op Facebook, tenzij u nadrukkelijk bezwaar maakt tegen de opname en publicatie ervan. Maak dit dan direct kenbaar. Beeldmateriaal van kinderen en jongeren tot 16 jaar worden door NWGR niet gepubliceerd.

Het gebruik van cookies

We leggen gegevens vast van uw websitebezoek in de vorm van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, smartphone of tablet wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Hierdoor kunnen wij een betere website maken en stellen wij u in staat om op de website bijvoorbeeld een formulier in te vullen. Wij zullen deze gegevens nooit aan derden verstrekken. Op de website gebruiken we ook een koppeling naar Facebook om onze Facebook berichten te laten zien en naar Google Agenda om ons trainingsschema en onze activiteiten kalender te laten zien. Door deze koppeling plaatsen Facebook en Google ook cookies op uw computer, smartphone of tablet. Leest u de privacyverklaring van Facebook (https://www.facebook.com/policy.php) en Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookies verwerken. U kunt het gebruik van cookies voor onze website uitschakelen. Dan kunt u nog steeds onze pagina’s bekijken, maar dan kunt u de gegevens van Facebook en Google binnen onze pagina’s niet meer raadplegen.

U heeft een klacht

Heeft u een klacht bij ons ingediend en bent u niet tevreden met de reactie? Dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 


Top