Algemene Ledenvergadering 2020

Door alle nieuwe maatregelen rondom Covid-19 kunnen we dit jaar de algemene ledenvergadering niet fysiek laten plaatsvinden. Omdat er toch beslissingen genomen moeten worden en het bestuur een nieuwe bezetting krijgt, houden we de ALV 2020 digitaal. De leden krijgen op 23 oktober een nieuwsbrief met hierin een link naar een webpagina op onze website. Op deze pagina kun je alle voorstellen bekijken zoals we die normaal tijdens de ALV presenteren. Ieder lid kan dit op een moment doen dat het hem schikt tot uiterlijk maandag 26 oktober 19:00 uur. Op de webpagina kun je stemmen, je aanmelden voor vacatures binnen onze vereniging en vragen stellen. Het bestuur zal de stemmen tellen en zal op de aanmeldingen en de vragen reageren. Dat doen we ook weer op de webpagina. Om deze te bekijken ontvangen de leden op vrijdag 30 oktober weer een nieuwsbrief.

Laat het ons weten als er onduidelijkheden zijn.Let op: Eikenprocessierupsen en teken

Het is weer de tijd van een natuurlijk ongemak, namelijk de aanwezigheid van de eikenprocessierups en de teek. De eikenprocessierupsen hebben zich inmiddels enkele keren verpopt en trekken nu de bomen in naar de bladeren. Houd hiermee rekening bij het Nordic Walken als je gevoelig bent voor de haartjes van de rupsen. Waarschuw bij het zien van de eikenprocessierupsen in de eikenbomen direct jouw trainer en de gemeente Oosterhout of Staatsbosbeheer. Dit laatste als ze worden gezien in de boswachterij Dorst of de Frederiksbossen bij Rijen.
Ook teken kunnen de komende maanden weer voor een bron van overlast en gevaar zorgen. Controleer daarom na iedere wandeling of training voor de zekerheid jouw kleding en (onder)lichaam op de aanwezigheid van teken.
Tip: vermoed je teken op je kleding, ga dan met een plakroller hierover en vang zo de teken.

Eikenprocessierups in ons trainingsgebied


Hervatting training op 2 juni

Voor de leden van onze vereniging worden op 2 juni 2020 de trainingen weer hervat. Belangrijke punten bij het herstarten van onze activiteiten zijn het leren omgaan in groepsverband in de anderhalve-meter-samenleving. De Rijksoverheid geeft momenteel geen beperkingen meer aan voor wat betreft de groepsgrootte. Toch zal NWGR de omvang van de trainingsgroepen voorlopig zoveel mogelijk beperken tot maximaal 10 deelnemers + trainer. Dit betekent dat meer trainers dan voorheen worden ingezet.

Een nieuwe periode breekt dus aan. Om dit goed te laten verlopen, hebben we binnen onze vereniging een protocol opgesteld. Dit zijn de spelregels waaronder we weer kunnen trainen. Lees dit protocol goed en hou je er ook aan.

Protocol trainingen


In memoriam Martin Hesemans

Dinsdagmiddag 12 mei is na een kort ziekbed Martin Hesemans op 71 jarige leeftijd overleden. Martin en Toos Hesemans zijn al jarenlang Nordic Walkinglid. Toos sinds maart 2011, Martin volgde haar in december 2016. Wij blijven Martin herinneren als een trouw en betrokken lid, die altijd in was voor humor. En bovendien graag gesprekjes voerde met andere leden.
Niet alleen Nordic Walking had als sport zijn voorliefde, dat gold ook voor fietsen, wandelen, en tennis.

Wij wensen Toos en de overige familieleden veel sterkte om het verlies van Martin te verwerken.In memoriam Joep Wouters

Joep Wouters

Na een moedig gedragen maar niet te overwinnen ziekte is Joep Wouters woensdagavond 22 april overleden.

Er is zoveel dat we voelen, maar woorden schieten tekort na het overlijden van ons dierbaar lid en aller vriend Joep. Niet doordat er weinig herinneringen zijn, integendeel, maar door het grote gemis van de altijd warme aanwezigheid van Joep in ons midden.

Dankbaarheid hebben wij voor datgene wat Joep voor onze vereniging heeft betekend.

Joep was samen met Mia vanaf bijna het eerste moment, 15 jaar geleden, lid van onze Nordic Walkingvereniging. Eerst bij Spiridon en nu bij NWGR. Hij genoot van de sport en van de gezelligheid bij de vereniging. Joep stond altijd klaar om een helpende hand toe te steken. Direct sprong Joep 10 jaar geleden in toen hem werd gevraagd om assistent-trainer te worden. Hij heeft dit kundig en met veel voldoening gedaan. Joep was lid van de Nordic Walkingcommissie en verzorgde bereidwillig de intake van de beginnende leden. Bovendien vervulde hij in 2018 enkele maanden het interim penningmeesterschap.

Niet zonder reden werd Joep uit diep respect hiervoor door de vereniging onderscheiden met De Dikke Duim.

Wij zullen Joep blijven herinneren door zijn enthousiasme, belangstelling, vriendschap, grote inzet, onverwachte uitspraken, droge humor en zijn vaak ondeugend twinkelende ogen en brede lach.

Wij wensen Mia, Ankie, Gijs en Jeroen heel veel sterkte met het afscheid van Joep.    Archief

Top