Lidmaatschap

NW-lopers02

Het verenigingsjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie voor de vereniging wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor 2021 bedraagt deze € 75,00. De betaling van de contributie gebeurt door middel van automatische incasso in 2 halfjaarlijkse termijnen.

Onderstaand kun je, door middel van enkele formulieren, het lidmaatschap bij de vereniging regelen.

Inschrijving is mogelijk via de groene knop.

Aanmelden

Als je al lid bent en je wil een wijziging doorgeven, dan kan dit via de gele knop.

Wijzigen

Ben je lid en wens je het lidmaatschap te beëindigen, dan kan dit op ieder gewenst moment. Bij opzegging na 1 november wordt de basiscontributie voor het volgende jaar in rekening gebracht. Deze bedraagt voor 2021 € 27,00. Het doorgeven van een opzegging kan via de rode knop.

Opzeggen

Top