Hervatting training op 2 juni

Voor de leden van onze vereniging worden op 2 juni 2020 de trainingen weer hervat. Belangrijke punten bij het herstarten van onze activiteiten zijn het leren omgaan in groepsverband in de anderhalve-meter-samenleving. De Rijksoverheid geeft momenteel geen beperkingen meer aan voor wat betreft de groepsgrootte. Toch zal NWGR de omvang van de trainingsgroepen voorlopig zoveel mogelijk beperken tot maximaal 10 deelnemers + trainer. Dit betekent dat meer trainers dan voorheen worden ingezet.

Een nieuwe periode breekt dus aan. Om dit goed te laten verlopen, hebben we binnen onze vereniging een protocol opgesteld. Dit zijn de spelregels waaronder we weer kunnen trainen. Lees dit protocol goed en hou je er ook aan.

Protocol trainingen


In memoriam Martin Hesemans

Dinsdagmiddag 12 mei is na een kort ziekbed Martin Hesemans op 71 jarige leeftijd overleden. Martin en Toos Hesemans zijn al jarenlang Nordic Walkinglid. Toos sinds maart 2011, Martin volgde haar in december 2016. Wij blijven Martin herinneren als een trouw en betrokken lid, die altijd in was voor humor. En bovendien graag gesprekjes voerde met andere leden.
Niet alleen Nordic Walking had als sport zijn voorliefde, dat gold ook voor fietsen, wandelen, en tennis.

Wij wensen Toos en de overige familieleden veel sterkte om het verlies van Martin te verwerken.In memoriam Joep Wouters

Joep Wouters

Na een moedig gedragen maar niet te overwinnen ziekte is Joep Wouters woensdagavond 22 april overleden.

Er is zoveel dat we voelen, maar woorden schieten tekort na het overlijden van ons dierbaar lid en aller vriend Joep. Niet doordat er weinig herinneringen zijn, integendeel, maar door het grote gemis van de altijd warme aanwezigheid van Joep in ons midden.

Dankbaarheid hebben wij voor datgene wat Joep voor onze vereniging heeft betekend.

Joep was samen met Mia vanaf bijna het eerste moment, 15 jaar geleden, lid van onze Nordic Walkingvereniging. Eerst bij Spiridon en nu bij NWGR. Hij genoot van de sport en van de gezelligheid bij de vereniging. Joep stond altijd klaar om een helpende hand toe te steken. Direct sprong Joep 10 jaar geleden in toen hem werd gevraagd om assistent-trainer te worden. Hij heeft dit kundig en met veel voldoening gedaan. Joep was lid van de Nordic Walkingcommissie en verzorgde bereidwillig de intake van de beginnende leden. Bovendien vervulde hij in 2018 enkele maanden het interim penningmeesterschap.

Niet zonder reden werd Joep uit diep respect hiervoor door de vereniging onderscheiden met De Dikke Duim.

Wij zullen Joep blijven herinneren door zijn enthousiasme, belangstelling, vriendschap, grote inzet, onverwachte uitspraken, droge humor en zijn vaak ondeugend twinkelende ogen en brede lach.

Wij wensen Mia, Ankie, Gijs en Jeroen heel veel sterkte met het afscheid van Joep.Evaluatie opfrislessen

In 2019 hebben wij, Dorine en Ellen, ons INWA-trainersdiploma gehaald en dan wil je natuurlijk niets liever dan de opgedane kennis gaan delen. Dit bracht ons op het idee om onder de leden eens te polsen wie zijn/haar kennis van Nordic Walking wilde opfrissen.

Dat hier belangstelling voor was, bleek wel uit het feit dat er in totaal 33 leden zich hebben aangemeld voor een serie van 2 lessen. Over 4 groepen verspreid hebben we (met vervanger Anton) in de maanden januari en februari 8 lessen verzorgd. De weergoden waren ons gunstig gezind, want alle 8 lessen zijn droog en stormloos verlopen.

De opbouw van de 1e les bestond eerst uit informatie over materiaal, zoals poles, straps, schoeisel en kleding. Alleen al het besef dat je niet goed kunt Nordic Walken als je straps niet op de juiste manier vastzitten, was voor velen een waardevol inzicht. Alle cursisten waren vrij om eens een andere lengte van poles uit te proberen. We zijn terug naar de basis uitgangspunten voor de lengte van poles gegaan wat voor de meesten een iets kortere pole inhield. Een aantal trokken de conclusie dat ze nu beter de voorwaartse en achterwaartse zwaai konden maken met een kortere lengte van pole.

Lees meer ›


Trainingen komen te vervallen

Aanvulling van 13 maart 2020

Nieuwe maatregelen

Het Coronavirus verspreidt zich in Nederland. Alle maatregelen die door de overheid worden genomen zijn gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.

Alle trainingen worden geannuleerd

Wij volgen deze adviezen vanuit RIVM / Overheid en hebben helaas moeten besluiten om de aankomende trainingen van NWGR tijdelijk te cancellen tot nader bericht en te wachten op verdere berichtgeving vanuit de overheid. Ditzelfde geldt ook voor de Avondwandeling van 27 maart.

Blijf onze berichten volgen

We zullen jullie zeker op de hoogte houden van alle ontwikkelingen middels de nieuwsbrief en onze website. We hopen dat we jullie niet te lang hoeven teleurstellen, maar veiligheid boven alles.


Berichtgeving van 11 maart 2020

ALV gaat niet door

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus heeft het bestuur besloten de oproep van de samenwerkende veiligheidsregio’s Brabant te volgen en de Algemene Ledenvergadering van 13 maart te verschuiven naar een nader te bepalen datum. Ook de trainingen tot en met maandag 16 maart gaan niet door.

Achtergrond

Met deze maatregelen geven we gehoor aan de oproep van de voorzitters van de veiligheidsregio’s van dinsdag 10 maart. Hierin wordt aan organisatoren van evenementen gevraagd het doorgaan van evenementen te heroverwegen. De achterliggende reden is dat we terughoudendheid moeten zijn met onze sociale contacten. In de periode tot en met 16 maart organiseren wij daarom geen activiteiten om zodoende onze leden extra te beschermen. Na maandag 16 maart wordt de situatie opnieuw beoordeeld. We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief en website.    Archief

Top