Algemene Ledenvergadering 2022

De algemene ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 11 maart om 20:00 uur in Smaak Lokaal, Wilhelminaplein 26-29 te Rijen.

Op de agenda staan deze punten. Onder de agenda vind je een link naar de bijlagen.

Agenda

1.Opening
2.Mededelingen voorzitter
3.Goedkeuring notulen ALV 2021
4.Jaaroverzicht 2021
 
 • Bestuurlijk overzicht van activiteiten 2021
5.Bestuursverkiezing
 
 • Dit jaar zijn Wouter van der Meiden en Marie-Louise Elias aftredend.
 • Wouter stelt zich herkiesbaar mits er zich een nieuw bestuurslid aanmeld ter ondersteuning van hem.
 • Marie-Louise stelt zich herkiesbaar en vraagt ook om een nieuw bestuurslid om in te werken.
6.Financieel overzicht
 
 • Financieel overzicht 2021
  Verslag kascontrolecommissie
 • Begroting 2022
 • Decharge penningmeester
7.Decharge Bestuur
 
 • Voorstel om het bestuur decharge te verlenen voor het jaar 2021
8.Benoeming kascontrolecommissie
 
 • 2021: Wil Michielsen en Ellen Noordhoek
  Reserve 2022: Mia Hezemans
PAUZE
9.Huishoudelijk reglement
 • Naar aanleiding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
  Is het huishoudelijk reglement aangepast aan de nieuwe regels.
 • Kunnen de leden akkoord gaan met dit huishoudelijk reglement
  zoals bij gevoegd.
 • Vragen of opmerkingen Vragen of opmerkingen
10.Overige verenigingszaken
 
 • Evenementen:
  Terugblik op 2021 en vooruitblik op 2022/2023
  (Peter von Meijenfeldt)
 • Bar commissie Miriam Mulders
11.Rondvraag
12.Sluiting

Bijlagen

Bij deze Algemene Ledenvergadering horen de volgende bijlagen:

Agenda ALV 2022pdf-icon
Verslag ALV 2021pdf-icon
Financieel overzicht 2021pdf-icon
Begroting 2022pdf-icon
Verslag Kascontrole NWGR 2021pdf-icon
Huishoudelijk reglement met Wijzigingen WTBR 2022pdf-icon


Top