Algemene Ledenvergadering 2020 opgeschort

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus heeft het bestuur besloten de oproep van de samenwerkende veiligheidsregio’s Brabant te volgen en de Algemene Ledenvergadering van 13 maart te verschuiven naar een nader te bepalen datum.

Met deze maatregelen geven we gehoor aan de oproep van de voorzitters van de veiligheidsregio’s van dinsdag 10 maart. Hierin wordt aan organisatoren van evenementen gevraagd het doorgaan van evenementen te heroverwegen. De achterliggende reden is dat we terughoudendheid moeten zijn met onze sociale contacten. In de periode tot en met 16 maart organiseren wij daarom geen activiteiten om zodoende onze leden extra te beschermen. Na maandag 16 maart wordt de situatie opnieuw beoordeeld. We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief en website.


Top