Hervatting training op 2 juni

Voor de leden van onze vereniging worden op 2 juni 2020 de trainingen weer hervat. Belangrijke punten bij het herstarten van onze activiteiten zijn het leren omgaan in groepsverband in de anderhalve-meter-samenleving. De Rijksoverheid geeft momenteel geen beperkingen meer aan voor wat betreft de groepsgrootte. Toch zal NWGR de omvang van de trainingsgroepen voorlopig zoveel mogelijk beperken tot maximaal 10 deelnemers + trainer. Dit betekent dat meer trainers dan voorheen worden ingezet.

Een nieuwe periode breekt dus aan. Om dit goed te laten verlopen, hebben we binnen onze vereniging een protocol opgesteld. Dit zijn de spelregels waaronder we weer kunnen trainen. Lees dit protocol goed en hou je er ook aan.

Protocol trainingen

    Archief

Top