Evaluatie opfrislessen

In 2019 hebben wij, Dorine en Ellen, ons INWA-trainersdiploma gehaald en dan wil je natuurlijk niets liever dan de opgedane kennis gaan delen. Dit bracht ons op het idee om onder de leden eens te polsen wie zijn/haar kennis van Nordic Walking wilde opfrissen.

Dat hier belangstelling voor was, bleek wel uit het feit dat er in totaal 33 leden zich hebben aangemeld voor een serie van 2 lessen. Over 4 groepen verspreid hebben we (met vervanger Anton) in de maanden januari en februari 8 lessen verzorgd. De weergoden waren ons gunstig gezind, want alle 8 lessen zijn droog en stormloos verlopen.

De opbouw van de 1e les bestond eerst uit informatie over materiaal, zoals poles, straps, schoeisel en kleding. Alleen al het besef dat je niet goed kunt Nordic Walken als je straps niet op de juiste manier vastzitten, was voor velen een waardevol inzicht. Alle cursisten waren vrij om eens een andere lengte van poles uit te proberen. We zijn terug naar de basis uitgangspunten voor de lengte van poles gegaan wat voor de meesten een iets kortere pole inhield. Een aantal trokken de conclusie dat ze nu beter de voorwaartse en achterwaartse zwaai konden maken met een kortere lengte van pole.

De rest van de 1e les bestond uit het doornemen van de 10 stappen van het INWA-programma ‘Every step Counts’. Velen maakten terecht de opmerking dat je je goed moet concentreren als je alle 10 stappen van het Nordic Walken op de juiste manier uit wil voeren. Eigenlijk heb je dan geen tijd om te socializen; immers je hebt je aandacht óf bij het Nordic Walken óf bij het verhaal van je wandelmaatje. Misschien is het een idee om hier tijdens een training eens onderscheid in te maken. Klets bij het begin en einde van de training, maar concentreer je tijdens de kern van de training op je techniek, dus in stilte. Houdt ook afstand van elkaar, zodat je je niet gehinderd voelt in je beweging. Je zult merken dat je bij een uitvoering van een goede techniek veel intensiever je lichaam gebruikt en veel meer spiergroepen aanspreekt. Dat is juist wat Nordic Walking tot zo’n prachtige sport maakt en zo anders maakt dan wandelen.

In de 2e les heeft iedereen de gelegenheid gekregen om vragen te stellen en aan te geven aan welke stap nog eens extra aandacht gegeven kon worden. We hebben hierbij van elke deelnemer een tijdelijke video-opname gemaakt, zodat de cursist ook zelf kon zien hoe goed hij/zij de techniek uitvoert en waar nog wat eventuele verbeterpunten zitten.

We hebben nagenoeg unaniem als reactie terug gekregen dat de opfrislessen een waardevolle aanvulling waren op het bestaande trainingsaanbod van NWGR. Deze blijk van waardering aanvaarden wij dankbaar en doet recht aan de intensieve (voorbereidings-) tijd die wij erin gestoken hebben.

Komt er een vervolg? Ja, bij voldoende belangstelling herhalen we deze lessen in 2021.

Heb je tijdens de opfrisles gemerkt dat je een andere lengte van poles fijner vindt dan kan je dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar . Geef het ons aan en we nemen contact met je op om te kijken hoe we dit kunnen oplossen.


    Facebook

    Archief

Top