Trainingen komen te vervallen

Aanvulling van 13 maart 2020

Nieuwe maatregelen

Het Coronavirus verspreidt zich in Nederland. Alle maatregelen die door de overheid worden genomen zijn gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.

Alle trainingen worden geannuleerd

Wij volgen deze adviezen vanuit RIVM / Overheid en hebben helaas moeten besluiten om de aankomende trainingen van NWGR tijdelijk te cancellen tot nader bericht en te wachten op verdere berichtgeving vanuit de overheid. Ditzelfde geldt ook voor de Avondwandeling van 27 maart.

Blijf onze berichten volgen

We zullen jullie zeker op de hoogte houden van alle ontwikkelingen middels de nieuwsbrief en onze website. We hopen dat we jullie niet te lang hoeven teleurstellen, maar veiligheid boven alles.


Berichtgeving van 11 maart 2020

ALV gaat niet door

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus heeft het bestuur besloten de oproep van de samenwerkende veiligheidsregio’s Brabant te volgen en de Algemene Ledenvergadering van 13 maart te verschuiven naar een nader te bepalen datum. Ook de trainingen tot en met maandag 16 maart gaan niet door.

Achtergrond

Met deze maatregelen geven we gehoor aan de oproep van de voorzitters van de veiligheidsregio’s van dinsdag 10 maart. Hierin wordt aan organisatoren van evenementen gevraagd het doorgaan van evenementen te heroverwegen. De achterliggende reden is dat we terughoudendheid moeten zijn met onze sociale contacten. In de periode tot en met 16 maart organiseren wij daarom geen activiteiten om zodoende onze leden extra te beschermen. Na maandag 16 maart wordt de situatie opnieuw beoordeeld. We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief en website.


    Facebook

    Archief

Top