Prachtige wandeling over Landgoed De Moeren

Zondag 2 februari was Landgoed De Moeren, nabij Klein-Zundert, het doel van de maandelijkse lange wandeling. Vanwege de regenval was de deelname aan de wandeling geringer als gebruikelijk. Toch hadden 17 leden de weersomstandigheden getrotseerd.

Vanaf Rustpunt De Kievit maakten de deelnemers een schitterende wandeling door achtereenvolgens de lanen van Kievitsmoer, door de Lange Maten, over het fraaie landgoed De Moeren, door bosgebied Kievitspolder en langs Abdij Maria Toevlucht. Onderweg werd onder meer kennis gemaakt met de natuurherstelwerkzaamheden die door Natuurmonumenten en waterschap Brabantse Delta onlangs zijn uitgevoerd aan de voormalige turfvaarten die het gebied doorkruisen.

Zoals de naam De Moeren al doet vermoeden, is het gebied in historisch opzicht onlosmakelijk verbonden met de turfwinning die hier van de 14e tot in de 17e eeuw plaatsvond. Bijzonder is eveneens de historie van de Abdij Maria Toevlucht. Na de wandeling werd hierover nog ruimschoots en gezellig nagepraat in Rustpunt De Kievit.


    Coronavirus

    Afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM, het Rijk en de Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant zal het bestuur besluiten wanneer de trainingen en overige activiteiten weer worden gestart. Voor nu houden we vast aan de richtlijn dat er tot 1 juni geen activiteiten mogen plaatsvinden.

    Facebook

    Archief

Top