Lange wandeling ging door het Turnhouts Vennengebied

De maandelijkse lange wandeling van NWGR ging zondagmorgen 8 december door het Turnhouts Vennengebied, net over de grens bij Baarle-Nassau. Ondanks de slechte weersomstandigheden was een flink aantal leden naar Turnhout gekomen om deel te nemen aan deze bijzondere wandeling.

Turnhouts vennengebied heeft Europese status

Hoewel het Turnhouts vennengebied niet ver van de landsgrens bij Baarle-Nassau is verwijderd, is het in Nederland een minder bekend wandeldoel. Toch is het een bijzonder fraai en belangrijk natuurgebied. Het heeft daarom de Europese beschermingsstatus van Natura 2000 gebied en Habitat- en Vogelrichtlijngebied.

Het gebied kenmerkt zich door de vele vennen en natte heidevelden. Door het gebied loopt het voormalig Bels Lijntje, nu fietsroute tussen Tilburg en Turnhout. Voor de leden van NWGR was het de eerste keer dat de maandelijkse wandeling door dit gebied plaatsvond. Het bleek een welkome en verrassende ontdekking.

Ondanks gestage regen toch een heerlijke wandeling

De wandeling vanaf de Klein Engelandhoeve in Turnhout bood de deelnemende NWGR’ers  een mooie afwisseling. De route voerde via eikenbossen en –lanen, langs het kanaal van Dessel naar Schoten en langs de vele vennen in het gebied.

De regen en harde wind hadden vooral een nadelig effect op de aanblik en de kleuren van het vennengebied. Ook het uitzicht over de vennen Grote Klotteraard en Kleine Klotteraard vanaf de 12,5 meter hoge vogelkijktoren had hiervan te lijden.

Gelukkig wachtten na de wandeling een warme kachel en koffie voor de deelnemers in de Klein Engelandhoeve.


    Facebook

    Archief

Top